Kinh doanh xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, dầu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ "Về kinh doanh xăng dầu". - Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" Sở Công thương. Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" Sở Công thương kiểm tra, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi tổ chức, cá nhân 01 bản, lưu 01 bản; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" Sở Công thương tiến hành thẩm định tại cơ sở kinh doanh. Bước 4: Trường hợp đủ điều kiện, Sở Công thương cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân; trường hợp không đủ điều kiện, Sở Công thương có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do chưa cấp Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" Sở Công thương - Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương - Thành phần hồ sơ: + Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu (download tại luatsurieng.vn) + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu (download tại luatsurieng.vn) + Công văn xác nhận địa điểm phát triển phù hợp Quy họach được phê duyệt do UBND huyện, thị, thành phố ký. + Bản kê trang thiết bị của cơ sở và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về đầu tư xây dựng cửa hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản vẽ, giấy phép xây dựng, biên bản hoàn công). + Chứng chỉ đó qua lớp học nghiệp vụ xăng dầu của toàn bộ cán bộ, nhân viên trực tiếp làm việc tại cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu. Về môi trường: - Đối với cơ sở xăng dầu có dung tích chứa trên 1.000m3 , hồ sơ gồm: + 07 bản báo cáo ĐTM kèm phương án ứng phó sự cố tràn dầu; + Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư dự án. - Đối với các cơ sở xăng dầu có dung tích chứa dưới 1.000m3, hồ sơ gồm: + 03 bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo phương án ứng phó sự cố tràn dầu; + Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo giải trình đầu tư. Về phòng cháy chữa cháy: + Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy + Bản thống kê phương tiện phòng cháy chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đó trang bị . + Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy và danh sách những người đó qua huấn luyện phòng cháy chữa cháy. + Phương án chữa cháy. Về An ninh trật tự: + Bản khai lý lịch cú xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của người đứng đầu hoặc đại diện theo pháp luật của cơ sở. Trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải cú bản khai nhân sự, bản sao hộ chiếu, phiếu xuất nhập cảnh; + Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở; + Sơ đồ khu vực sản xuất kinh doanh của cơ sở (khu vực sản xuất, kho chứa nguyên liệu vật liệu và khu vực liên quan). - Số lượng hồ sơ: 04 bộ - Thời gian trả kết quả: + Đối với cơ sở xăng dầu có dung tích chứa trên 1000m3: 30-35 ngày làm việc; + Đối với cơ sở xăng dầu có dung tích chứa dưới 1000m3: 20 ngày làm việc. - Phí, lệ phí: + Phí thẩm định: 300.000đ + Phí cấp giấy phép: 50.000đ/giấy phép.
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂVĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWSSố 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666