Cơ sở bức xạ là một trong các cơ sở có những công cụ, thiết bị có khả năng bức xạ các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe của cộng đồng, lợi ích của toàn xã hội. Pháp luật quy định trình tự thủ tục chặt chẽ để các cơ sở có yếu tố bức xạ có thể hoạt động. Cụ thể: Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp tại phòng Quản lý Công nghệ - An toàn bức xạ, Hạt nhân - Sở hữu trí tuệ. Bước 2: Phòng Quản lý Công nghệ - An toàn bức xạ, Hạt nhân - Sở hữu trí tuệ tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ, viết giấy biên nhận. Nếu hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Quản lý Công nghệ - An toàn bức xạ, Hạt nhân - SHTT tổ chức thẩm định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Phòng Quản lý Công nghệ - An toàn Bức xạ, Hạt nhân - SHTT có trách nhiệm trình lãnh đạo Sở ký, cấp giấy đăng ký. Nếu hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đã gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký, giấy phép và nêu rõ lý do từ chối. Bước 3: Thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân. Thành phần hồ sơ + Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (download tại luatsurieng.vn); + Phiếu khai báo cơ sở bức xạ; + Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ; + Phiếu khai báo nhân viên bức xạ; + Phiếu khai báo nguồn bức xạ; +Phiếu khai báo địa điểm cất giữ chất thải; + Phiếu khai báo chất thải phóng xạ; + Bản đánh giá an toàn bức xạ; + Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm: a.Quyết định thành lập cơ sở bức xạ hoặc Giấy phép kinh doanh; b. Hồ sơ nghiệm thu xây dựng đối với các phòng đặt nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ, các tính toán che chắn đối với các phòng này; c. Hồ sơ nghiệm thu xây dựng đối với kho lưu giữ chất thải phóng xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ; d. Giấy đăng ký nguồn bức xạ (nếu có); đ. Giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ (nếu có); e. Lý lịch nguồn bức xạ; trường hợp lý lịch nguồn bức xạ bị mất hoặc bị thất lạc, tổ chức, cá nhân phải tiến hành xác định lại hoạt độ, tên đồng vị phóng xạ (đối với nguồn phóng xạ) và các thông số kỹ thuật của thiết bị (đối với thiết bị bức xạ); g. Tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng nguồn bức xạ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp (nếu có); chứng chỉ nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ của nhà sản xuất; h. Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ của người phụ trách an toàn bức xạ do cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo cấp; i. Chứng chỉ đã được đào tạo về an toàn bức xạ (nếu có), các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên bức xạ; k. Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân với cơ sở do cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định; l. Giấy phép làm công việc bức xạ đặc biệt của các nhân viên (đối với cơ sở bức xạ có tiến hành công việc bức xạ đặc biệt). Nếu cơ sở không có nguồn bức xạ, không có chất thải phóng xạ thì chỉ cần đáp ứng một trong các điều kiện trên Số lượng hồ sơ: 2 bộ Phí, lệ phí: + Mức phí cấp giấy phép hoạt động cho giấy phép. + Phí thẩm định an toàn bức xạ : 1.500.000 đồng + Lệ phí cấp cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở bức xạ : 100.000 đồng + Phí thẩm định để cấp giấy phép cất giữ chất thải phóng xạ : 30.000.000 đồng + Lệ phí thu cấp phép tiến hành địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ : 50.000 đồng. Thời hạn giải quyết: Thời hạn 70 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân.
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂVĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWSSố 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666