CHÀO CÁC BÁC .
EM BÊN CUNG CẤP VẬT TƯ VỀ NGÀNH PCCC
THIẾT BỊ BÁO CHÁY PROTEC CỦA ANH QUỐC
ĐẦU PHUN, VAN RAPIDROP CỦA ANH QUỐC
CHỐNG CHÁY LAN NULLIFIRE CỦA ANH QUỐC
BÌNH CHỮA CHÁY DO FIREZONE VIỆT NAM SẢN XUẤT ( MADE IN VIETNAM CÁC BÁC NHÉ)
MAIL: NSHAI1988@GMAIL.COM
WEB: FIREZONE.VN
RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG CÁC BÁC
LH: MR HẢI 0987 360 157 - 0942 080 168