mình cần thanh lý em này giá hai triệu
Compaq Presario V3000 (Intel Core 2 Duo T5450, 2GB RAM, 160GB HDD, Màn 14.1 inch

Bạn nào có nhu cầu liên hệ mình