Liên hệ Mr: Toàn 098.939.1111
Địa chỉ : Thôn Đông Bầu Kim Chung Đông Anh Hà Nội, và 74 Phạm Văn Đồng Từ Liêm hà Nội (gần bến xe Nam Thăng Long)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Mới Về
0972.57.8998 = 097.25789.98 => 1.1Tr >> Đại phát

0967.59.8338 => 850K >> Quanh năm đại phát tài phát

0971.06.1168 => 600K => Nhất sinh lộc phát

0961.361.163 = 09.6136.1163 => 1.1Tr >Tài lộc nhất, sinh lộc tài,Soi gương sạch đẹp toàn 1,3,6

0961.658.856 = 0961.658856 >> 1.2Tr >> Lộc phát quanh năm soi gương sạch đẹp

0961.658.865 = 0961.65.88.65 >> 650K >> Lộc phát quanh năm dễ nhớ

0961.77.5665 => 550K >> Quanh năn sinh lộc

0983.756.000 = 0983.75.6000 => 800K >> tam hoa đầu cổ VT dễ nhớ

0986.598895 = 0986.598.895 => 1.4tr >> Quanh năm đại phát. Soi gương đầu cổ sạch, số to

0971.381183 = 0971.381.183 => 1.4Tr >> Tài phát sinh phát tài. Soi gương dảo gánh cực dễ nhớ

0961.289982 = 0961.289.982 => 1.1tr >>Mãi đại phát soi gương dễ nhớ

0963682286 = 0963.682.286 => 2.7Tr >>Lộc tài, Lộc phát mãi mãi phat lộc VIP, soi gương sạch đẹp

0971.29.2882 => 700K >> Mãi mãi phát

0971.292.688 => 1.4tr >> Mãi lộc phát

0971.292.886 => 1.3tr >> Mãi phát lộc

0971.292.668 => 1.5tr >> Mãi lộc phát tiến đẹp dễ nhớ

0.979.632.236 => 1.5Tr >> Lộc tài mãi, mãi tài lộc, lùi như tiến, tiền như núi. Soi gương đầu thần tài

09.838.22.383 = 0983.822.383 => 750K >> Mãi tài phát tài. Ảo đầu cổ VT sạch đẹp dễ nhớ chỉ 3 phím 8,3,2

0981189.568 = 0.981.189.568 => 1.2Tr >> Quanh năm lộc phát, soi gương,cuối phát lộc, sạch đẹp

0971.06.1386 => 600K >> Sinh tài phát lộc

0971.16.61.16 = 097.116.6.116 = 097.1166116 => 2.5Tr >> Nhất lộc sinh lộc, toàn 1 với 6 cực dễ nhớ

09.6226.3663 => 2.5tr >> Mãi lộc, tài lộc lộc tài, gánh 2 cặp VIP cực dễ nhớ

09.7117.6336 => 2.2tr >> Lộc tài tài lộc, gánh 2 cặp VIP cực dễ nhớ

09.7117.6226 => 2tr >> Lộc mãi mãi lộc, gánh 2 cặp VIP cực dễ nhớ

097.1111.383 => 2.1tr >> Sinh tài phát tài. VIP VIP

097.1111.883 => 1.9tr >> Trường sinh phát phát tài, VIP 83

0971.27.9669 = 0971.279.669 => 1tr >> Mãi thần tài, đại lộc

097.313.9669 => 1.6tr >> Sinh tài đại lộc

0975.13.9669 => 1.3tr >> Quanh năm sinh tài đại lộc

0968.32.6996 => 1.4tr >> Tài mãi lộc trường cửu

096.770.9669 => 1tr >> Đại lộc trường cửu

0971.16.15.16 => 1.2Tr >> Sinh lộc quanh năm. Hải Phòng cực dễ nhớ quá đẹp

097.131.6336 => 900K >> Sinh tài sinh lộc, tài tài lộc

0971.316.386 = 097.1316.386 => 550K >> Sinh tài sinh lộc, tài phát lộc

0971.316.388 = 097.1316.388 => 550K >> Nhất tài nhất lộc, tài phát

0981.97.8338 = 098.1978.338 => 750K >> Phát tài tài phát

0971.36.2668 = 0971.36.26.68 => 1.4tr >> Tài lộc ,mãi lộc, lộc phát

0971.36.2688 = 0971.36.26.88 => 1.1tr >> Tài lộc, mãi lộc phát

0981.636.818 => 800K >> Lộc tài lộc, phát sinh phát

097.114.9669 => 900K >> Bốn mùa đại lộc

097.114.3883 => 750K >> Bốn mùa tài phát phát tài

097.114.3663 => 550K >> Bốn mùa tài lộc lộc tài

0971.42.4078 = 0971.424.078 => 600K >> Bốn mùa không thất bát (Sim độc)

0.969.717.595 => 750K >> 3 cặp gánh cực dễ nhớ năm sinh 9X

096.11.23332 => 750K >>Mãi mãi tài, Soi gương năm số lên hình rất đẹp

0969.616.838 = 0.969.616.838 => 2.1Tr > Lộc sinh lộc,phát tài phát gánh 3 cặp sạch đẹp VIP

098.161.2668 = 09816.12668 => 1.7Tr >>Nhất mãi lộc phát, sảnh tiến 5 số cuối cực dễ nhớ

0971.086.286 => 1.5Tr >> Tiến 2 nút, Từ không lộc phát đến mãi phát lộc, dễ nhớ

0971.32.3883 = 0971.323.883 => 1.1Tr >> Tài mãi tài phát phát tài, sạch đẹp

0971.323.868 = 0971.32.38.68 = >2.2Tr >> Tài mãi, tài phát, lộc phát, VIP dễ nhớ

0971.323.886 => 1.4Tr >> Tài mãi, tài phát, phát lộc

0965.103.668 = 09651.03668 => 1Tr Tài lộc phát sảnh tiến từ 0 >> 8 số sạch

096.7770.868 = 0967.770.868 => 950K >> Thất không, phát lộc phát, dễ nhớ lên hình rất đẹp

096.5555.290 = 096.555.5.2.90 => 1.1Tr >> Năm sinh 90 VIP

0987.3333.95 => 2.1Tr >> Trường tài 95, VIP năm sinh 95, đầu cổ VT

0961.3333.91 => 2tr >> Lộc sinh trường tài 91, VIP năm sinh 91

096.1111.083 = 0961.11.10.83 => 900K >> Full năm sinh 83 cực dễ nhớ

09865.3333.1 = 0986533331 => 900K >> Quanh năm tài nhất, đầu số cổ VT

096.124.9669 = 0961.24.9669 => 950K > Bốn mùa đại lộc trường cửu

0968.32.6996 => 1.3Tr >> Lộc phát tài mãi đại lộc . Số sạch đẹp

0967.030.858 => 550K >> Quanh năm phát, gánh 2 cặp dễ nhớ

0967.393.292 => 750K >> Cặp đôi 92,93 cực dễ nhớ

0971.38.31.36 = 097.138.3.136 = 0971.383.136 => 550K >> Tài phát tài, sinh tài lộc

0971.38.31.38 = 097.138.3.138 = 0971.383.138 => 1.5Tr >> Tài phát tài, nhất tài phát, ảo dễ nhớ

0971.38.31.39 = 0971.383.139 => 700K >> Tài phát tài nhất thần tài

0971.32.38.39 =>1.1Tr >> Tài phát thần tài, tiến 3 cặp quá đẹp

0971.323.879 = 0971.32.38.79 => 500K >> Tài phát thần tài lớn

0971.383.090 => 500K

0971.383.123 => 700K => Sảnh tiến cực dễ nhớ

0971.383.113 = 097.138.3113 => 800K >> Tài phát tài CS 113 cực dễ nhớ

0971.383.114 => 200K >> Cứu hoả (Rất hợp với police cứu hoả)

0971.383.101 => 350K >> 2 căp gánh dễ nhớ

0971.383.121 => 350K >> 2 căp gánh dễ nhớ

0969.232.186 = 0.969.232.186 => 600K >> Mãi tài nhất lộc phát cực dễ nhớ

0967.95.1386 => 650K >> Quanh năm sinh tài phát lộc (95 sinh tài phát lộc)

0973.27.1881 => 600K >> Nhất phát sinh phát


096.235.9669 = 0962.35.9669 => 1.4Tr >> Hai mươi ba năm đại lộc

0977.13.6996 => 1.4Tr >> Sinh tài đại lộc đầu cổ quá đẹp

0967.20.6996 => 1.1Tr >> Lộc trường cửu đại lộc

0988.693.936 = 0988.6.9393.6 => 1.4Tr >> Đại lộc thần tài tài lộc đầu cổ VT toàn 3,6,9 VIP

0986.5.3.2000 = 0986.532.000 => 1.2Tr >> Năm sinh 2000 đầu cổ cực VIP

0966.12.4404 => 850K >> Tự tử không tử

0967.05.3663 => 550K >> Quanh năm tài lộc lộc tài

0967.20.3883 => 750K >> 20 năm tài phát phát tài

0976.30.1881 => 600K >> nhất phát sinh phát

09.8580.0246 = 09.858.00246 => 1.1tr >> Bốn mùa lộc, sảnh tiến đầu cổ quá đẹp

0985.90.0246 = 09859.00246 => 900K >> Bốn mùa lộc, sảnh tiến đầu cổ

0986.5.3.2000 = 0986.532.000 => 1.2Tr >> Tam hoa, năm sinh đầu cổ quá đẹp

0986.625.838 = 09.866.25.838 => 500K >> Quanh năm tài phát tài, đầu cổ VT

0972.95.6226 => 500K >> Quanh năm mãi lộc

0981.05.1568 = 0981.0515.68 => 1.3tr >> Không nằm cả năm lộc phát. tiến sảnh quá đẹp

098.151.1386 => 1.1tr >> Quanh năm sinh tài phát lộc, cực dễ nhớ

096906.1568 = 096.906.1568 => 1.1tr >> Cả năm lộc phát, đảo tiến lộc phát quá sạch đẹp

0962.73.6686 = 09627.36686 >> 1.6Tr >> Tài lộc phát lộc

0967.385.686 = 0967.38.5686 => 950K >> Tài phát quanh năm lộc phát lộc

0967.02.8388 = 09670.28388 => 650K >> Mãi phát tài phát nhìn như tứ 8888

096.525.5995 = 0965.255.995 => 1tr >> Năm sinh 95 cực Vip

0962.14.6996 >> 950K >> Bốn mùa đại lộc

09.6461.9669>> 1tr >> Lộc bốn mùa, sinh đại lộc

0963.05.9966 >> 1Tr >> Quanh năm đại lộc, lộc trường cửu

0968.54.9669 => 950K >> Quanh năm bốn mùa đại lộc trường cửu

096.404.9966=> 950K >> Bốn mùa đại lộc, rất dễ nhớ

09.6270.9696=> 1tr3 >> Lộc mãi không thất, đại lộc đại lộc, Năm sinh 96 quá đẹp

0964.30.9696 => 1Tr1 >> Đại lộc đại lộc, Năm sinh 96 quá đẹp

0972.67.3883 = 800K >> Tài phát phát tài

096.257.3883= 0962.57.3883 >> 750K >> Tài phát phát tài

0962.94.3883 =096.249.3883>> 700K >> Bốn mùa tài phát phát tài

097.249.8338>> 750K >> Bốn mùa đại phát tài tài phát ( Đầu cổ dễ nhớ)

0963.59.3883 =096.359.3883>> 1Tr50K >> Lộc tài quanh năm, đại tài phát phát tài, số sạch dẹp dễ nhớ

097.860.8338= 0978.60.8338 >> 850K >> Phát tài tài phát, đầu cổ tròn số

097740.3883>> 650K >> Thất tử không, tài phát phát tài, đầu cổ VT

0973.066336 = 0973.066.336 >> 700K >> Lộc lộc tài tài lộc, toàn 3 vs 6 đầu cổ

09.6764.3388=09.67.64.3388>> 1.2Tr Lộc bốn mùa tài tài phát phát

0965.14.3388 >> 1.1Tr >> Lộc quanh năm sinh bốn mùa tài tài phát phát

0969.71.3388 >> 1.4tr >> Nhất trường tài trường phát

0982.900.186 >> 450K >> Sinh phát lộc, đầu cổ dễ nhớ!

0967.798.168 =096.779.8168=> 500k >> Thần tài sinh lộc phát

09867.15568 >> 900K >> Quanh năm sinh lộc phát_Tiến đẹp đầu cổ

0963.051.668 =096.305.1668>> 1.2tr >> 30 năm sinh lộc phát ( sạch đẹp)

0968.15.39.86 >> 600K >> Quanh năm thần tài phát lộc (Rất ý nghĩa)

0.965.596.186 = 0965596.186 >> 600K >> Quanh năm đại lộc sinh phát lộc, dễ nhớ sạch đẹp

09737.01686 =09.7370.1686>> 1.2Tr >> Sinh lộc phát lộc đầu cổ dễ nhớ

0968.20.93.86 =0968.209.386 = 09682.09386 >> 550K >> Cửu tài phát lộc, cặp đôi 93,86

0969.86.52.86 >> 1.368.368đ (1.4tr) >> 86: Phát lộc, 52: ngựa >> Lộc phát mã đáo thành công

0972.66.51.66 >> 850K >> Quanh năm sinh lộc, nhất lộc, dễ nhớ đầu cổ

0965.217.868 >> 750K >> Sinh thần phát lộc phát

098.202.93.86= 0982.029.386 >> 600K 29 tài phát lộc (Cặp đôi 93,86)

096.221.5386= 0962.215.386 >> 550K >> Quanh năm tài phát lộc (hai mốt năm tài phát lộc)

0964.28.3568 = 0964.283.568 >> 600K >> lộc bốn mùa mãi phát, tài sinh lộc phát. Tiến đẹp

096.474.1568>> 700K >> Bốn mùa cả năm lộc phát(Tiến dễ nhớ)

0965.972.986 >>550K >> Mãi phát lộc(dễ nhớ)

0967.511.386 (0967.51.1386) >>còn 800K cả năm sinh tài phát lộc

096.25.29.868= 0962.529.868 >> 1.1tr >> Mãi phát lộc phát

0962.983.386 = 096.29.83386 >> 1Tr >> Phát tài, tài phát lộc 29 (Biển Hà Nội quá đẹp)

0962.732.868 =096.273.2868>> 900K >> Tài mãi phát lộc phát

0967.065686 = 0967.06.56.86 >> Sinh lộc phát lộc_tiến đẹp năm sinh >> còn 1.1Tr

096.55.91.686>> 1.2 Tr >> Sinh lộc phát lộc ( Chú nào sinh năm 91 thì quá đẹp)

09.6967.2386>> Mãi tài phát lộc >> 500K

097.88.55.99.5 =097.885.5995=> 1.1Tr >> Năm sinh 95 cực VIP dễ nhớ

0967.393.292 => 750K >> Cặp đôi 92,93 cực dễ nhớ

0967.03.8118 = 09670.38118 => 650K >> Thất không, Tài phát sinh phát nhất phát

096960.1881=096.960.1881=> 1tr >> Nhất phát sinh phát dảo gánh cả 10 số cực dễ nhớ

0976.85.1881 >> 850K >> Lộc phát quanh năm sinh phát, đầu cổ

0965.13.1881 = 0965.131.881 >> 850K >> Quanh năm Nhất tài nhất phát phát sinh

0969.15.1881 = 0.969.151.881 >> 850K >> Quanh năm nhất phát_ gánh sạch đẹp

098.79.11113 = 0987.91.1113 >> 2Tr >> Đại(9) phát (8)thần tài(79) siêu cảnh sát 11113( đầu số cổ 098, Police sinh năm 91 thì quá đẹp)

0965.18.3113 >> 600K >> nhất phát tài 113

0965.20.02.20 = 0965.200.220 >> 1.4Tr >> Toàn 0 vs 2 quá VIP và dễ nhớ

0.968.986.836 =0968986836>> 1tr >> Đại phát, lộc phát tài lộc, toàn 3,6,8 quá đẹp

0963.89.4404 >> 850K >> Tài phát mãi, tự tử k tử(tự tử k chết) SIM ĐỘC

0972.161.383 = 0972.16.13.83 >> 800K >> Nhất lộc nhất tài phát tài

0982.718.838 = 0982.71.8838 >> 700K >> Nhìn như tứ 8888 đầu cổ Nhất phát,phát tài phát

096609.0220 = 096.609.0220= 0966.090.220 >> 550K >>Số cực tròn đảo gánh cả 10 số, quá ảo, dễ nhớ

0988.5.2.2008 = 0988.522.008 >> 800K >> Năm sinh đầu cổ

096.9955.386 >> 1.3tr Đại lộc quanh năm tài phát lộc, quá nét và dễ nhớ

0.9.6666.9.738 =09.6666.97.38>> 800K >> Tài phát 97 (Tứ lộc VIP)

0966.595.594 >> 650K >> Năm sinh cặp đôi 94,95 VIP cực dễ nhớ

096.220.7007= 096.2207.007 >> 850K >> Mãi mãi khôg thất, không không thất

0967.27.24.26 =09.67.27.24.26>> 500K

ĐẦU SỐ CỔ VT

0985.90.91.96 >> 750K >> Tiến năm sinh đầu cổ VT cực dễ nhớ

VIP VIP

0982.694.694 >> 6tr >> Taxi đầu số cổ( Đặc biệt bạn nào sinh 94 thì quá đẹp )

098.939.1111>>Mãi phát thần tài Tứ trụ vững chắc >> 23 Triệu

09.88888.020 >> Còn 9 Tr >> ngũ phát đầu số cổ cực dễ nhớ

09.6679.6697= 0966.796.697 >>2.1 tr>> Soi gương,đảo 4, toàn 6,7,9 chỉ ba phím

SIM ĐỘC

01627.02.11.02 >> 350K >>Không nhì, Độc nhất vô nhị

Sim cực độc đúng ý nghĩa của sim 10 số dành cho các bác sànhchơisim

0.9.6.3.4.7.2.1.8.5 >>> 650k Nhất phát quanh năm

0.9.6.3.5.7.4.2.1.8 >>> 650k bốn mùa mãi nhất phát

Cả 2 số đều là sim 10 số khác nhau từ 0,1,2,3,4,5,6,7,8, 9 không trùng số nào >> quá độc và khó tìm

Với những số tam hoa tứ quý lộc phát thì rất dễ tìm được nhưng với số cả dãy là 10 số khác nhau thì tìm được không phải dễ!

Đảo gánh

0.97497.3443 >> 350K

0967.98.1551 >> 300K

0964.50.7887 >> 400K

096.441.5995>> 450K

0963.84.5775 >> 300K

0989510110 = 0.9895.10110 >> 850K (Serisim VIP8888 rất hiếm)

096237.2442>> 200K

0972.59.4554 >> 300K

0984.21.0550 >> 350K

0968.59.1551 >> 350K >> lộc phát nhất sinh, dễ nhớ

0963.24.3003 >> 300K

0967.10.2332 = 0967.102.332 = 450K >> Nhất k nhì tài tài mãi

0968.71.3443 >> 200K >>Tài tử

096549.2442>> 200K >> Đảo gánh dễ nhớ

0965.984.114 = 0965.98.4114 >> 300K >> Cứu hoả (Rất hợp với police cứu hoả)

ĐẦU 01 VIP THANH LÝ CỰC RẺ

01692.996.000 >> 180K

NĂM SINH

0969.12.13.90 = 200K

0969.490.198 =200K

0963.093.198 = 300K

0964.1994.93 = 300K

0962.560.595 = 250K

096882.4994 = 550K

096650.2992 = 600K

0963.99.93.97 = 750K

0969.95.90.95 = 850K

096653.5995 (096.65.35.995) = 800K

0963.00.1964 = 300K

096.24.9.2005 = 400K

098.7.05.2010 = 450K

096.20.4.2010 = 400K

0965.27.03.09 = 350K

0969.321.485 = 100K

0969.552.895 = 0969.55.2.8.95 => 180K

0965.45.46.90 => 160K

0987.329.397 = 0987.32.93.97 => 180K

0988.993.491 = 0988.99.3.4.91 = > 160K

0986.741.694 = 0986.74.1.6.94 =>150K

List thanh lý

Đồng giá 100K

0979.564.108

0985.446.963

0965.362.100

LIÊN HỆ Mr: Toàn

098.939.1111

Giao dịch uy tín - nhanh gọn - Toàn quốc - Giá gốc- Không trung gian - Vào tên chính chủ.
* cách thức giao dịch :
+Ở hà nội người mua qua lấy sim trực tiếp tại cửa hàng thôn Đông Bầu Kim Chung Đông Anh Hà Nội, hoặc giao dịch tại bến xe Nam Thăng Long, người mua muốn ship tận nơi thì chịu phí xe ôm theo thỏa thuận
+Ở tỉnh xa có thể nhờ người quen giao dịch hộ hoặc check thông tin địa chỉ,số điện thoại để có thể yên tâm về uy tín của mình rồi chuyển tiền qua
BIDV: 1251.0000.340680_ Chủ tài khoản : Đinh Văn Toàn
Vietcombank: 04.91000019.369_ Chủ tài khoản : Đinh Văn Toàn