Dời văn phòng, thanh lý máy lạnh còn mới sử dụng 7 tháng