Thanh lý toàn bộ hàng hóa giá kệ siêu thị. Do bị đòi mặt bằng, siêu thị của mình đang hoạt động phải giải tỏa mặt bằng gấp. Ai sắp mở siêu thị, hàng tạp hóa liên hệ mình. Giá kệ còn mới hàng hóa date mới mình để lại giá mềm. Liên hệ 0986078862