0904.717.606

0936.414.929

093607.4404

0936.470.074

0936.25.15.95

0904.98.08.18

0936.39.29.49

0936.383.445

093458.1970

093459.1972

0936.174.171

09360.668.91

09.3443.3272

09.3443.4727

09.3443.2484

093442.8877


ai kết số nào thì LH vs mình qua số : 01249009999
bên mình lám được cả sim viettel gọi free nhé

http://simphuquy.vn