Chắc mẹ ấy hết khăn rồi nên không thấy vào topic nữa..............