Phòng châật câần thanh lý gâấp 1 máy giăặt LG 6.4 kg còn mới như hình , giá 1tr8, lh: 01265400817.