Phân phối thiết bị mạng cisco giá tốt nhất tại netsys viêt nam

  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #21
  Catalyst 2960 Gigabit
  WS-C2960X-24TC-S
  Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image 54,193,000
  vWS-C2960X-48TC-S
  Catalyst 2960 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image 98,461,000
  WS-C2960S-24PD-L
  Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base 78,469,000
  WS-C2960S-24PS-L
  Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base 57,049,000
  WS-C2960S-24TD-L
  Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base 64,189,000
  WS-C2960S-24TS-L
  Catalyst 2960S 24 GigE, 4 x SFP LAN Base 42,769,000
  WS-C2960S-24TS-S
  Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x SFP LAN Lite 28,489,000
  WS-C2960S-48FPD-L
  Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+ LAN Base 135,589,000
  WS-C2960S-48FPS-L
  Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 4 x SFP LAN Base 107,029,000
  WS-C2960S-48LPD-L
  Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base 121,309,000
  WS-C2960S-48LPS-L
  Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base 92,749,000
  WS-C2960S-48TD-L
  Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base 99,889,000
  WS-C2960S-48TS-L
  Catalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base 71,329,000
  WS-C2960S-48TS-S
  Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x SFP LAN Lite 51,337,000
  WS-C2960S-F24PS-L
  Catalyst 2960-SF 24 FE, PoE 370W, 2 x SFP, LAN Base 45,625,000
  WS-C2960S-F24TS-L
  Catalyst 2960-SF 24 FE, 2 x SFP, LAN Base 34,201,000
  WS-C2960S-F24TS-S
  Catalyst 2960-SF 24 FE, 2 x SFP, LAN Lite 22,777,000
  WS-C2960S-F48FPS-L
  Catalyst 2960-SF 48 FE, PoE 740W, 4 x SFP, LAN Base 85,609,000
  WS-C2960S-F48LPS-L
  Catalyst 2960-SF 48 FE, PoE 370W, 4 x SFP, LAN Base 74,185,000
  WS-C2960S-F48TS-L
  Catalyst 2960-SF 48 FE, 4 x SFP, LAN Base 57,049,000
  WS-C2960S-F48TS-S
  Catalyst 2960-SF 48 FE, 2 x SFP, LAN Lite 41,341,000

  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #22
  WS-C2960+24PC-S
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE 370W + 2 T/SFP LAN Lite 18,000,000
  WS-C2960+24PC-L
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE 370W + 2 T/SFP LAN Base 28,000,000
  WS-C2960+24LC-S
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite 14,000,000


  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #23
  WS-C2960X-24TC-S
  Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image 54,193,000
  vWS-C2960X-48TC-S
  Catalyst 2960 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image 98,461,000
  WS-C2960S-24PD-L
  Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base 78,469,000
  WS-C2960S-24PS-L
  Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base 57,049,000
  WS-C2960S-24TD-L
  Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base 64,189,000
  WS-C2960S-24TS-L
  Catalyst 2960S 24 GigE, 4 x SFP LAN Base 42,769,000
  WS-C2960S-24TS-S
  Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x SFP LAN Lite 28,489,000
  WS-C2960S-48FPD-L
  Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+ LAN Base 135,589,000
  WS-C2960S-48FPS-L
  Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 4 x SFP LAN Base 107,029,000
  WS-C2960S-48LPD-L


  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #24
  WS-C2960X-24TC-S
  Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image 54,193,000
  vWS-C2960X-48TC-S
  Catalyst 2960 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image 98,461,000


  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #25
  Catalyst 2960 10/100 POE
  WS-C2960+24PC-S
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE 370W + 2 T/SFP LAN Lite 18,000,000
  WS-C2960+24PC-L
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE 370W + 2 T/SFP LAN Base 28,000,000
  WS-C2960+24LC-S
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite 14,000,000
  WS-C2960+24LC-L
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base 19,200,000
  WS-C2960+48PST-S
  Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite 35,700,000
  WS-C2960+48PST-L
  Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base 48,500,000


  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #26
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE 370W + 2 T/SFP LAN Base 28,000,000
  WS-C2960+24LC-S
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite 14,000,000
  WS-C2960+24LC-L
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base 19,200,000
  WS-C2960+48PST-S
  Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite 35,700,000
  WS-C2960+48PST-L
  Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base 48,500,000


  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #27
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE 370W + 2 T/SFP LAN Base 28,000,000
  WS-C2960+24LC-S
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite 14,000,000
  WS-C2960+24LC-L
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base 19,200,000
  WS-C2960+48PST-S
  Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite 35,700,000
  WS-C2960+48PST-L
  Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base 48,500,000


  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #28
  WS-C2960+24TC-S
  Catalyst 2960 24 10/100 + 2 T/SFP Plus LAN Lite Image : 10,658,000
  WS-C2960+48TC-S
  Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP Plus LAN Lite Image 18,302,000
  WS-C2960+24TC-L
  Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP Plus LAN Base Image 19,037,000
  WS-C2960+48TC-L
  Catalyst 2960 48 10/100 + 2T/SFP Plus LAN Base Image 36,677,000
  WS-C2960C-8TC-S
  Catalyst 2960C Switch 8 FE 2 x Dual Uplink Lan Lite 7,150,000
  WS-C2960C-8TC-L


  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #29
  WS-C2960+48PST-L
  Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base 48,500,000


  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #30
  WS-C2960C-8TC-S
  Catalyst 2960C Switch 8 FE 2 x Dual Uplink Lan Lite 7,150,000
  WS-C2960C-8TC-L
  Catalyst 2960C Switch 8 FE 2 x Dual Uplink Lan Base 10,200,000
  WS-C2960CG-8TC-L
  Catalyst 2960C Switch 8 GE 2 x Dual Uplink LAN Base 12,650,000


  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO