Phân phối thiết bị mạng cisco giá tốt nhất tại netsys viêt nam

  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #11
  Giá tốt cho quý khách hàng làm dự án

  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #12
  Phân phối thiêt bị mạng Cisco giá tốt nhất thị trường

  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #13
  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: Netsys.vn : Máy chủ, linh kiện máy chủ, thiết bị mạng, PC, laptop, máy in mã vạch, đầu đọc mã vạch

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát

  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #14
  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát

  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #15
  Phân phối thiết bị mạng cisco giá tốt nhất tại netsys viêt nam  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #16
  Catalyst 2960 10/100 POE
  WS-C2960+24PC-S
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE 370W + 2 T/SFP LAN Lite 18,000,000
  WS-C2960+24PC-L
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE 370W + 2 T/SFP LAN Base 28,000,000
  WS-C2960+24LC-S
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite 14,000,000
  WS-C2960+24LC-L
  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base 19,200,000
  WS-C2960+48PST-S
  Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite 35,700,000
  WS-C2960+48PST-L
  Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base 48,500,000


  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #17
  Catalyst 2960 10/100
  WS-C2960+24TC-S
  Catalyst 2960 24 10/100 + 2 T/SFP Plus LAN Lite Image : 10,658,000
  WS-C2960+48TC-S
  Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP Plus LAN Lite Image 18,302,000
  WS-C2960+24TC-L
  Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP Plus LAN Base Image 19,037,000
  WS-C2960+48TC-L
  Catalyst 2960 48 10/100 + 2T/SFP Plus LAN Base Image 36,677,000
  WS-C2960C-8TC-S
  Catalyst 2960C Switch 8 FE 2 x Dual Uplink Lan Lite 7,150,000
  WS-C2960C-8TC-L
  Catalyst 2960C Switch 8 FE 2 x Dual Uplink Lan Base 10,200,000
  WS-C2960CG-8TC-L
  Catalyst 2960C Switch 8 GE 2 x Dual Uplink LAN Base 12,650,000


  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #18
  Catalyst 3750 Series
  WS-C3750X-12S-E
  Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Services 205,800,000
  WS-C3750X-12S-S
  Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base 147,000,000
  WS-C3750X-24P-E
  Catalyst 3750X 24 Port PoE IP Services 166,110,000
  WS-C3750X-24P-L
  Catalyst 3750X 24 Port PoE LAN Base 88,200,000
  WS-C3750X-24P-S
  Catalyst 3750X 24 Port PoE IP Base 107,310,000
  WS-C3750X-24S-E
  Catalyst 3750X 24 Port GE SFP IP Services 441,000,000
  WS-C3750X-24S-S
  Catalyst 3750X 24 Port GE SFP IP Base 294,000,000
  WS-C3750X-24T-E
  Catalyst 3750X 24 Port Data IP Services 154,350,000
  WS-C3750X-24T-L
  Catalyst 3750X 24 Port Data LAN Base 76,440,000
  WS-C3750X-24T-S
  Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base 95,550,000
  WS-C3750X-48P-E
  Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Services 308,700,000
  WS-C3750X-48P-L
  Catalyst 3750X 48 Port PoE LAN Base 152,880,000
  WS-C3750X-48P-S
  Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Base 191,100,000
  WS-C3750X-48PF-E
  Catalyst 3750X 48 Port Full PoE IP Services 323,400,000
  WS-C3750X-48PF-L
  Catalyst 3750X 48 Port Full PoE LAN Base 67,580,000
  WS-C3750X-48PF-S
  Catalyst 3750X 48 Port Full PoE IP Base 205,800,000
  WS-C3750X-48T-E
  Catalyst 3750X 48 Port Data IP Services 286,650,000
  WS-C3750X-48T-L
  Catalyst 3750X 48 Port Data LAN Base 130,830,000
  WS-C3750X-48T-S
  Catalyst 3750X 48 Port Data IP Base 169,050,000


  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #19
  Catalyst 2960 Gigabit

  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:
  • 154 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #20
  Catalyst 2960 24 10/100 + 2 T/SFP Plus LAN Lite Image : 10,658,000
  WS-C2960+48TC-S
  Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP Plus LAN Lite Image 18,302,000
  WS-C2960+24TC-L
  Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP Plus LAN Base Image 19,037,000
  WS-C2960+48TC-L
  Catalyst 2960 48 10/100 + 2T/SFP Plus LAN Base Image 36,677,000
  WS-C2960C-8TC-S
  Catalyst 2960C Switch 8 FE 2 x Dual Uplink Lan Lite 7,150,000
  WS-C2960C-8TC-L
  Catalyst 2960C Switch 8 FE 2 x Dual Uplink Lan Base 10,200,000
  WS-C2960CG-8TC-L
  Catalyst 2960C Switch 8 GE 2 x Dual Uplink LAN Base 12,650,000


  Mọi chi tiết xin liên hệ


  NGUYỄN VIỆT ANH (Mr)
  Mob: 0987.933999/0981.233558


  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETSYS VIỆT NAM

  Add: Số 1 ngõ 70 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam - (Tel: +84-43.2888866 - (Fax:

  *Email : vietanh@netsys.vn Website: http://netsys.vn/

  Phân phối máy chủ - Linh kiện - Thiết bị mạng | PC -Laptop - Máy văn phòng | Mã số - Mã vạch | Camera An ninh - Giám sát


  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO