Chi tiết tại: hivi.vn
* Điện thoại hỗ trợ: 04. 33 550 054; Hot-line: 0912.050.165
* Website chính thức: www.hivi.vn
HiVi Gold 2011 là phần mềm quản lý vàng bạc, trang sức đóng gói hoàn thiện nhất hiện nay tại Việt Nam. Tích hợp đầy đủ nghiệp vụ, đặc thù ngành vàng.
Đối tượng phù hợp: Các cửa hàng, đại lý, công ty vàng bạc, đá quý, trang sức, trao đổi ngoại tệ