1. Quản Lý Học Viên:
- Quản lý chi tiết thông tin học viên.
- Quản lý thông tin phản hồi.
- Quản lý các kênh thông tin tiếp xúc với học viên.
- Quản lý chi tiết các khóa học.
- Quản lý học viên chờ lớp, bảo lưu, ngừng học, hoàn học phí cho học viên…
- Quản lý giá từng môn học để tính học phí.
- In trực tiếp phiếu thu trên màn hình đăng ký
- Cập nhật kết quả đánh giá cuối mỗi khóa học.
- Quản lý lớp học và mức giảm học phí.
- Quản lý số buổi học còn lại.
- Xử lý được các tình huống: chuyển lớp, học bù, dạy bù, dạy thay.
- Quản lý được các tình trạng khác nhau của lớp học: dự kiến, tạm dừng, hủy…
- Quản lý và cập nhật điểm thi.


2. Quản lý thời khóa biểu:
- Tự động hỗ trợ lập thời khóa biểu dựa vào ngày bắt đầu và tổng số giờ dạy.
- Kết hợp lịch dạy hiện tại của giáo viên với thời khóa biểu để hỗ trợ sắp xếp giáo viên đứng lớp (một lớp có thể gồm 1 hoặc nhiều giáo viên).
- Kết hợp lịch học hiện tại của các địa điểm để hỗ trợ sắp xếp phòng học.
- Thiết lập ngày quốc lễ trong phần mềm, phần mềm sẽ tự động dời buổi học đó sang ngày khác.
3. Quản lý giáo viên:
- Ghi nhận thông tin giáo viên.
- Tổng số giờ có thể đứng lớp của giáo viên.
- Cấp độ các môn có thể dạy của giáo viên.
- Ghi nhận tiêu chí đánh giá chung.
- Học viên đánh giá theo tiêu chí đánh giá (cho phép import bảng đánh giá từ excel)
- Đánh giá theo điểm trung bình của lớp.
- Giáo viên khác dự giờ và đánh giá
- Chấm công giáo viên theo thời khóa biểu (lưu ý dạy bù, dạy thay)
- Tính lương thực nhận.
- Cho phép cập nhật các khoản thưởng phạt trong bảng lương.
4.Quản lý vật tư:
- Quản lý nhập, xuất giáo trình…
- Quản lý thiết bị sử dụng trong trường.
- Xem báo xáo tổng hợp nhập xuất tồn.
- Bảng kê thiết bị sửa chữa, thanh lý.
5. Kết nối với hệ thống kế toán tài chính:
- Sau khi nhập hóa đơn chứng từ phần mềm tự động đưa lên báo cáo thuế
- In phiếu thu, phiêu chi, phiếu kế toán
- Tổng hợp hóa đơn chứng từ thuế GTGT
- Bảng kê thuế GTGT đầu vào, đầu ra, tờ khai thuế.
- Chuyển số liệu vào phần mềm HTKK mới nhất.
- Kết xuất tờ khai, báo cáo sang các file excel, pdf…
6. Phân tích tài chính:
- Ban quản trị có thể xem nhanh phân tích tài chính
- Các biểu đồ doanh thu, chi phí.
7. Thống kê – Báo cáo:
- Thống kê lượng khách hàng đến hỏi chương trình trong mốc thời gian bất kỳ
- Thống kê lượng khách hàng làm bài test, các liên hệ theo móc thời gian bất kỳ.
- Thống kê lượng khách hàng ghi danh, doanh số trong mốc thời gian bất kỳ
- Thống kê tổng số học viên hiện có trong một ngày bất kỳ.
- Thống kê tổng số học viên dự thính trong một ngày bất kỳ.
- Thống kê các liên lạc giữa Trung Tâm và khách hàng, học viên trong mốc thời gian bất kỳ.
- Thống kê các phản hồi của học viên theo trạng thái xử lý.
- Thống kê, quản lý nguồn khách hàng tiềm năng theo độ tuổi, cấp độ,…
- Thống kê học viên từ các nguồn, chiến dịch tiếp thị hiệu quả.
- Thống kê, quản lý doanh số theo từng ngày, tuần, quý, năm, theo lớp, phân nhóm cấp độ, và theo từng nhân viên tư vấn.
- Quản lý và báo cáo công nợ của học viên.
- Quản lý và báo cáo danh sách hoàn phí cho học viên.
- Phân tích hiệu quả của việc tư vấn của nhân viên đối với học viên.
- Lập mọi báo cáo dưới dạng biểu đồ, phân tích tỉ lệ phần trăm để người quản lý dễ dàng theo dõi.
- Quản lý thống kê tình hình hoạt động của các cơ sở.
- In ấn và xuất ra file Excel tất cả các báo cáo và kết quả học tập của học viên.
8. Quản Trị Hệ Thống:
- Phân quyền chi tiết cho từng user (người sử dụng), từng phòng ban.
- Phần mềm cho phép phân quyền chi tiết đến từng tính năng, từng phòng ban.
- Để phân quyền chỉ cần tạo user, phần mềm sẽ mã hóa password để bảo mật.
- Sau khi khai báo người dùng ban quản trị có thể phân quyền cho cấp dưới.
- Quản lý đa người dùng
- Phân quyền chi tiết theo thao tác, số liệu
- Theo dõi nhật ký sử dụng, cập nhật số liệu
- Tự động sao lưu - phục hồi số liệu

Trân trọng,
--------------------------------------------------------
Như Quỳnh, Phòng kinh doanh
CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HOA TIÊU
A: 58 Đường số 10 – Phường Bình Hưng Hòa A – Quận Bình Tân - TPHCM
T: (08) 3610 0473 - (08) 3601 3747
M: 0903 649 948 | E: nhuquynh@hoatieuvietnam.com
W: www.hoatieuvietnam.com