Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất là toàn bộ chi phí sản xuất bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy móc và các chi phí khác tính cho từng công đoạn sản xuất sản phẩm.

Sản phẩm chính sản xuất của ngành giấy gồm: Bột giấy và giấy

Chi phí được phân bổ theo yếu tố chi phí và khoản mục chi phí và thực hiện theo mô hình thác đổ, hoàn nguyên theo yếu tố.

Chi phí sản xuất theo yếu tố (theo tính chất kinh tế): Để phục vụ cho việc tập hợp, quản lý chi phí theo nội dung kinh tế địa điểm phát sinh, chi phí được phân theo yếu tố. Cách phân loại này giúp cho việc xây dựng và phân tích định mức vốn lưu động cũng như việc lập, kiểm tra và phân tích dự toán chi phí trong
phần mềm kế toán
Các loại yếu tố chi phí:

 • Yếu tố nguyên liệu, vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ… sử dụng vào sản xuất kinh doanh (Trừ giá trị dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi)
 • Yếu tố nhiên liệu, động lực sử dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ( Trừ giá trị dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi)
 • Yếu tố tiền lương và các khoản phụ cấp lương: Phản ánh tiền lương và phụ cấp mang tính chất lượng phải trả cho người lao động
 • Yếu tố BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương và phụ cấp lương phải trả cho người lao động
 • Yếu tố khấu hao TSCĐ: Phản ảnh tồng số khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ của tất cả TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh
 • Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh.
 • Yếu tố chi phí khác bằng tiền: phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh vào các yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Chi phí sản xuất theo khoản mục (theo công dụng kinh tế): Căn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong giá thành sản phẩm và để thuận tiện cho việc tính giá thành toàn bộ, chi phí được phân theo khoản mục. Cách phân loại này dựa vào công dụng của chi phí và mức phân bổ chi phí cho từng đối tượng.


Các khoản mục chi phí:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là toàn bộ chi phí nguyên vật liệu được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm, lao vụ, dịch vụ
 • Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm tiền lương và các khoản phải trả trực tiếp cho công nhân , các khoản trích theo tiền lương của công nhân sản xuất như KPCĐ, BHXH, BHYT
 • Chi phí sản xuất chung: Là các khoản chi phí SX liên quan đến việc phục vụ và quản lý sản xuất trong phạm vị phân xưởng. Chi phí sản xuất chung bao gồm các yếu tố chi phí sau:
 • Chi phí nhân viên phân xưởng bao gồm chi phí tiền lương, các khoản phải trả, các khoản trích theo lương của nhân viên phân xưởng và đội sản xuất
 • Chi phí vật liệu: bao gồm chi phí vật liệu dùng chung cho phân xưởng sản xuất với mục đích là phục vụ quản lý sản xuất
 • Chi phí dụng cụ: Bao gồm chi phí công cụ, dụng cụ ở phân xưởng để phục vụ sản xuất và phần mềm quản lý sản xuất
 • Chi phí khấu hao TSCĐ: Bao gồm chi phí khấu hao của TSCĐ thuộc các phân xưởng sản xuất quản lý sử dụng.
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài: Gồm các chi phí dịch vụ mua ngoài dùng phục vụ và quản lý sản xuất của phân xưởng và đội sản xuất
 • Chi phí khác bằng tiền: là các khoản trực tiếp bằng tiền dùng cho việc quản lý và sản xuất ở phân xưởng sản xuất
 • Chi phí bán hàng: Là chi phí lưu thông và chi phí tiếp thị phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm gồm: Chi phí quảng cáo, giao hàng, chi phí nhân viên bán hàng… và các chi phí khác gắn liền đến bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là các khoản chi phí liên quan đến việc phục vụ và quản lý sản xuất có tính chất chung của toàn doanh nghiệp bao gồm chi phí nhân viên quản lý và chi phí vật liệu quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, khấu hao TSCĐ dùng chung cho toàn bộ doanh nghiệp, các loại thuế, phí có tính chất chi phí, chi phí tiếp khách, hội nghị, chi phí cho phần mềm kế toán sản xuất...


Mô hình phân bổ chi phíHÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ:
CÔNG TY CP PHẦN MỀM LIÊN KẾT SÁNG TẠO (CLINK)
Địa chỉ: 55 Đường D3, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM
VPĐD: 60 Vũ Tông Phan, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: 08. 6262 4558 - Fax: 08. 6262 4643
Hotline: 0983 678 052 - 0902 190 787
Email: sales@linkq.com.vn - Website: www.linkq.com.vn