Mình có một Nệm Gấp 3 Lớp Kinh Môn.

http://www.hotdeal.vn/ho-chi-minh/ne...-lop_1768.html

Giá trên hotdeal là 180k. Mình không dùng đến để lại cho mọi người giá 140k. Ai có nhu cầu liên lạc qua địa chỉ mail abc_wt_fl_p@yahoo.com

Cảm ơn.