Máy viên hoán bán tự động AK-16 là một loại máy làm viên hoàn nửa tự động nửa sức người (còn gọi là máy làm viên hoàn quay tay hay máy làm viên hoàn thủ công). Nó khác với máy làm viên hoàn tự động ở chỗ là chúng ta vẫn phải can thiệp sức người vào thì mới cho ra được sản phẩm.

Đây là sản phẩm đang được khách hàng ưa chuộng và tin dùng vì giá thành sản phẩm thấp, đáp ứng được nhu cầu người sử dụng.