Nguồn nước máy vốn đang được người dân tin tưởng sử dụng trong việc ăn uống, sinh hoạt hằng ngày đang thực sự là mối đa dọa đến sức khỏe của người dân TP.HCM.

Báo cáo về kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại TP.HCM trong 4 tháng đầu năm 2017 của Trung tâm y tế dự phòng TP cho thấy tháng nào cũng phát hiện có mẫu nước (lấy trên mạng lưới) bị nhiễm bẩn, dù nước đầu nguồn xử lý tại nhà máy đạt tiêu chuẩn 100%.

Trong các tháng 1, 2, 3, 4.2017, mỗi tháng trung tâm lấy 72 mẫu nước máy trên mạng lưới của Tổng công ty cấp nước TP. Kết quả phân tích hóa lý (pH, clo dư...) theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT cho thấy: tháng 1 có 3 mẫu không đạt; tháng 2 có 5 mẫu không đạt; tháng 3 có 5 mẫu không đạt; tháng 4 có 4 mẫu không đạt.Về chỉ tiêu hóa lý, tháng 1, 2 và 4 có đến 16/18 không đạt; tháng 3 có 17 mẫu không đạt.
Mỗi tháng trung tâm cũng lấy 18 mẫu nước máy qua bồn chứa, vệ tinh để kiểm tra chỉ tiêu hóa lý, vi sinh.
Về chỉ tiêu hóa lý, tháng 1, 2 và 4 có đến 16/18 không đạt; tháng 3 có 17 mẫu không đạt. Về chỉ tiêu vi sinh, tháng 2 có 2 mẫu không đạt, tháng 4 có 3 mẫu không đạt. Đó chỉ là phần chất lượng nước trên mạng lưới, trạm chứa, vệ tinh 4 tháng đầu năm 2017 tại TP (chưa kể nước chung cư, nước giếng hộ dân...).

Nguồn nước máy vốn đang được người dân tin tưởng sử dụng trong việc ăn uống, sinh hoạt hằng ngày đang thực sự là mối đa dọa đến sức khỏe của người dân TP.HCM. Do đó, để bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người thân, nhiều gia đình tại TPHCM đã trang bị máy lọc nước NAPHAPRO. Chất lượng nước đầu ra của máy được nhà cung cấp cam kết đạt tiêu chuẩn nước ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT. Đảm bảo nguồn nước tinh khiết cho cả gia đình ăn uống và sinh hoạt.

Máy lọc nước NAPHAPRO được thiết kế linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của mọi nguồn nước khác nhau.

Hãy liên hệ: 0931.775.112 để được xét nghiệm mẫu nước miễn phí và tư vấn giải pháp phù hợp.