Lên đời điện thoại bán cho bác nào cần iphone 4 đen bản quốc tế 16gb, giá 4 củ 1 gần như mới 01867159589