Macbook Air 13" 2015 fullbox i5
-CPU i5
-RAM 8GB
-SSD 128GB
-VGA 1,5GB
Máy nhập từ Mỹ mới 100%
Chưa xài không vết trầy
Lý do muốn đổi máy chạy windows 10 nên bán