Mình có một Iphone 7, 32GB, màu vàng, mở khóa, international,hàng của Mỹ, còn nguyên trong hôp. Giá 13 triệu 500 ngàn. Muốn biết the^m chi tiết, vui lon'g inbox.