Tiếp tục gửi hàng VỀ việt trì phú thọ, nhận hàng trong ngày nhé khách, giao tận nơi mơí thu tiền, lh em 0984815875