Snetclass là một trong những phần mềm học ngoại ngữ trên máy tính tuyệt vời nhất. Nó không chỉ sử dụng cho phòng học máy tính, mà còn có thể sử dụng cho việc học ngoại ngữ, do vậy nó có chức năng ghi âm để phát những đoạn video với từng đoạn khác nhau cho máy tính sinh viên. Giáo viên cũng có thể sử dụng để ghi âm giọng nói và phát lại cho sinh viên, sinh viên cũng có thể tự ghi âm và so sánh với âm chuẩn.
Hệ thống có thể mở rộng tới 255 học viên.
Với phần mềm Snetclass, giáo viên có thể truyền hình ảnh màn hình, giám sát máy tính sinh viên, khóa máy tính sinh viên, chạy video hoặc âm thanh, làm bài kiểm tra, khóa chương trình đang chạy v.v…
Snetclass v7.0 có thể hỗ trợ tốt Windows 7, nó có thể làm việc hoàn hảo trên wireless

Chức năng quảng bá hình ảnh và âm thanh:
- Giáo viên có thể truyền toàn bộ hình ảnh, âm thanh tới một hoặc toàn bộ máy tính sinh viên.

- Hệ thống tự động xác định lại kích thước màn hình máy tính học viên.
- Giáo viên cũng có thể truyền màn hình với chất lượng cao nhất, trung bình hoặc thấp tới máy tính sinh viên theo tốc độ mạng LAN.

2 Chức năng sinh viên minh họa:
- Giáo viên có thể chỉ định một sinh viên đóng vai giáo viên và truyền hình ảnh tới sinh viên khác.


3. Chức năng hình ảnh:
- Lab Multimedia Snetclass V.7 có thể chạy và định dạng tất cả các loại hình ảnh

- Giáo viên có thể chạy tốt tất cả định dạng truyền thông: *.MPG, *.MPEG, *.M2V, *.MPV, *.MP3, *, *.Mp4., *.DAT, *.MOV, *.VOB, *.AVI, *.RM, *.RMVB, *.ASF, *.WMV v.v…

4. Chức năng ghi âm:

- Giáo viên có thể chạy tất cả định dạng hình ảnh hoặc âm thanh tới máy sinh viên bằng cách chia nó thành một vài đoạn và phát tới máy sinh viên.
- Giáo viên có thể sử dụng để ghi âm và video và sau đó phát lại cho sinh viên. Sinh viên có thể đọc sau đó ghi âm lại và so sánh với bản gốc.
5. Chức năng điều khiển từ xa

6. Chức năng giám sát và điều khiển:

- Giáo viên có thể quan sát màn hình của học viên bất kỳ hoặc tất cả theo lần lượt hoặc theo trình tự đặt trước.
- Giáo viên có thể giám sát từ xa và điều khiển máy tính sinh viên, và dạy từ xa bằng việc sử dụng bảng trắng, sinh viên có thể học cùng lúc theo giáo viên.

- Cài đặt từ xa: giáo viên có thể sử dụng chức năng cài đặt từ xa để thay đổi lý lịch, thay đổi mật khẩu, ẩn đi “Control panel” của máy tính sinh viên v.v…

7. Chức năng lập nhóm:

- Giáo viên có thể lựa chọn học viên vào một nhóm, cho phép nhóm thảo luận hoặc truyền hình ảnh của nhóm
8. Chức năng quản lý nhóm: Giáo viên có thể chia lớp ra thành nhiều nhóm.


9.Chức năng nói chuyện nhóm (Chat room): giáo viên và sinh viên có thể nói chuyện với nhau bằng chat văn bản hoặc âm thanh.

10. Chức năng dạy nhóm:

Giáo viên có thể chỉ định một sinh viên trong nhóm làm giáo viên và chạy tất cả hoạt động, như truyền màn hình, chạy video, phát tài liệu v.v…
11. Chức năng hỗ trợ thi:
a. Tạo đề thi:
- Giáo viên có thể sử dụng chức năng Tạo đề thi. Nó bao gồm một vài loại câu hỏi kiểm tra như: một câu trả lời, nhiều câu trả lời, câu lựa chọn v.v…
- Giáo viên có thể đặt điểm cho từng câu, và thời gian thi cho cả bài thi.

b. Bắt đầu thi: Sau khi giáo viên hoàn thành việc tạo đề thi, giáo viên có thể phát đề thi cho sinh viên. Sinh viên cần trả lời trong thời gian xác định, sau đó tất cả sinh viên phải nộp bài, máy tính giáo viên có thể chấm điểm tự động bài thi ngoại trừ bài tự luận, giáo viên cần chấm bằng tay các bài tự luận. Sau đó giáo viên có thể gửi kết quả tới từng sinh viên, máy sinh viên sẽ hiện kết quả trên trình duyệt IE.
c. Kiểm tra ngay trên lớp: giáo viên có thể sử dụng chức năng Kiểm tra ngay trên lớp để xem kết quả ngay lập tức. Nó có 3 kiểu câu hỏi kiểm tra: một câu trả lời, nhiều câu trả lời, câu lựa chọn.
12. Chức năng quản lý:
a. Im lặng: giáo viên có thể nhấp chuột trên thanh công cụ của máy giáo viên để khóa bàn phím hoặc chuột của sinh viên.
b. Ngăn chặn website:

Giáo viên có thể ngăn không cho sinh viên truy cập các website cụ thể. Tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ Microsoft Internet Explorer.
c. Ngăn chặn chương trình: giáo viên có thể cấm sinh viên chạy tất cả hoặc một số chương trình nhất định.
d. Ngăn nộp tài liệu: giáo viên có thể cho hoặc không không cho sinh viên nộp tài liệu một cách tự do.
e. Ngăn dơ tay: giáo viên có thể cho hoặc không cho sinh viên giơ tay.
12. Chức năng gửi tài liệu:

a. Phân phối tài liệu: giáo viên có thể phân phối file hoặc folder trực tiếp tới sinh viên. Giáo viên có thể lưu file hoặc folder tới địa chỉ cụ thể ở máy sinh viên.
b. Thu thập file: giáo viên có thể thu thập bài tập về nhà từ máy sinh viên.
c. Nộp file: sinh viên có thể nộp file hoặc folder tới máy giáo viên.

* Yêu cầu hệ thống:
Máy chủ: CPU Pentium III 800, memory 256M, display card 8M display memory and duplex sound card, 150MB free disk space.
Máy sinh viên: CPU Pentium III 800, memory 128M, display card 8M display memory, duplex sound card, 100MB free disk space.
Yêu cầu hệ điều hành: Windows 2000, 2003, XP, Vista, 2008, 7.Mọi chi tiết liên hệ:

NGUYỄN DUY PHÚC
Mobile : 0977.75.75.04
Email : phuc.thongtindatviet@gmail.com
Yahoo : nguyenduyphuc_05