GIÁ XE HỔ VỒ 3 CHÂN được cập nhật liên tục.

Hiện tại xe hổ vồ 3 chân có 2 loại cơ bản là loại thùng đúc và loại thùng vuông nhưng với tình hình địa hình cũng như mong muốn thực tại của quý khách xe ben 3 chân hổ vồ thùng đúc không còn phù hợp với địa hình cũng như công việc chở hàng hiện tại nữa.
Do đó các khách hàng dùng xe 3 chân hổ vồ đều tin dùng dòng xe 3 chân thùng vuông, xe 3 chân thùng vuông có ngoại hình bắt mắt dễ cơi thùng lên để trở hàng đạt khối lượng hơn.
Để định giá được giá xe hổ vồ 3 chân hiện tại thì chúng ta phải phân tích đến cấu hình xe.
Hiện tại xe hổ vồ 3 chân có 3 cấu hình cơ bản tính đến ngày 23/10/2017
- Loại 1: Thùng vuông bản full ghế hơi kính điện cầu đúc HC nguyên khối, đồ dày thành thùng 8mm đấy 10mm ( giá: 1.220.000.000 VNĐ).
- Loại 2: Thùng vuông bản full ghế hơi kính điện cầu đúc HC nguyên khối, đồ dày thành thùng 6mm đấy 8mm ( giá: 1.200.000.000 VNĐ).
- Loại 3: Thùng vuông bản full ghế hơi kính điện cầu Hàn ST, đồ dày thành thùng 4mm đấy 6mm ( giá: 1.170.000.000 VNĐ).
Giá xe hổ vồ 3 chân ở trên là tính đến thời điểm hiện tại ngày 23/10/2017, giá xe tải ben howo thay đổi liên tục vì vậy để biết chính xác khách hàng gọi ngay đến số: 0976 558 333