Đâu mà - mẹ nó lên www.trananh.vn mà xem. Nó ghi rõ là không hạn chế số lượng, mỗi người chỉ mua 1 cái và mang theo CMTND là ok. Có cần giờ vàng gì đâu