Nhân việc gas lạnh R22 đang sốt trên thị trường khiến loại gas này rất khan hiếm, đây cũng là một tương lai tất yếu của gas lạnh R22 khi trong quá trình cắt giảm tiến đến việc cấm sử dụng. Chúng tôi xin xin đăng lại nghiên cứu: “Nghiên cứu sử dụng môi chất lạnh R407C thay thế R22 trong công nghệ điều hòa không khí phù hợp tại miền nam Việt Nam” của kỹ sư – nghiên cứu sinh Trần Văn Thông, Giáo sư – Tiến sỹ khoa học Trần Đức Ba – Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, Giáo sư – Tiến sỹ khoa học Dorokhov I.N – Viện hàn lâm quốc tế nghiên cứu hệ thống Nga, được phản biện bởi Phó giáo sư – Tiến Sỹ Nguyễn Đức Lợi đăng trên tạp chí khoa học Năng Lượng Nhiệt Tháng 7 / 2010 của Hội khoa học kỹ thuật nhiệt Việt Nam.
Kết luận của nghiên cứu đã khẳng định việc thay thế gas lanh R407C cho R22 trong kỹ thuật điều hòa không khí hoàn toàn khả thi khi chỉ cần thay đôi van tiết lưu và nhớt lạnh trong hệ thống lạnh cũ sử dụng R22.