F2103 GPRS IP Modem, dùng trong các ứng dụng giám sát, thu thập dữ liệu từ xa.

NP302 2-port RS232/485/422 to Ethernet Converter