– Kích thước động cơ: 15,5 * 20,3MM– Chiều cao của động cơ: 32 MM
– Trục đầu ra: 2.0 MM
-Đầu ra trục chiều dài: 11,5 MM

– Điện áp: 4.2 V
– Dòng không tải : 0.4 A
– Tốc độ: 16500 RPM
– Điện áp: 6 V
– Dòng không tải 0.5 A
– Tốc độ: 24000 RPM
– Trọng lượng: 32 g
– Dùng làm động cơ oto đồ chơi.
– Dùng làm động cơ máy bay mô hình.
– Dùng làm máy khoan mini.
– Dùng làm máy cắt mini…