Công ty CP kỹ thuật DV và TM Thiên Minh

Đào tạo kỹ thuật viên sửa chữa máy photocopy,máy in, máy fax1.Lớp chuyên máy in-máy fax: Học sửa máy in và đổ mực

Học phí:2.500.000vnd.

Thời gian học từ 1 đến 1,5 tháng. Lịch học vào các buổi (2,4,6 hoặc 3,5,7)

Buổi học : Chiều T2,T4,T6 từ 2h đến 4h30

(Học phí bao gồm tài liệu học)

2.Lớp chuyên máy photocopy hãng RICOH.

Học phí:3.000.000 vnd.

Thời gian học :1 – 1.5tháng (Học các ngày trong tuần trừ CN)

Buổi học : Sáng T2,T4,T6 từ 9h đến 11h30

Học thực hành trên máy và đi sửa thực tế cùng kỹ thuật

(Học phí bao gồm tài liệu học)

3.Lớp chuyên máy photocopy hãng TOSHIBA.

Học phí:3.000.000 vnd.

Thời gian học :1 – 1.5tháng(Học các ngày trong tuần trừ CN)

Buổi học : Sáng T2,T4,T6 từ 9h đến 11h30 .

Học thực hành trên máy và đi sửa thực tế cùng kỹ thuật

(Học phí bao gồm tài liệu học)

4.Lớp chuyên máy photocopy hãng CANON.

Học phí: 3.000.000vnd.

Thời gian học :1 – 1.5tháng (Học các ngày trong tuần trừ CN)

Buổi học : Sáng T2,T4,T6 từ 9h đến 11h30 .

Học thực hành trên máy và đi sửa thực tế cùng kỹ thuật

(Học phí bao gồm tài liệu học)


5.Lớp chuyên máy photocopy hãng SHARP.

Học phí:3.000.000vnd.

Thời gian học :1 – 1.5tháng (Học các ngày trong tuần trừ CN).

Buổi học : Sáng T2,T4,T6 từ 9h đến 11h30

Học thực hành trên máy và đi sửa thực tế cùng kỹ thuật

(Học phí bao gồm tài liệu học)

6.Lớp sửa chữa máy Photocopy cơ bản

Học phí :3.500.000vnd.

Thời gian học : 03 tháng (Học các ngày trong tuần trừ CN

Các buổi học : Chiều T2,T4,T6

Học thực hành trên máy và đi sửa thực tế cùng kỹ thuật

(Học phí bao gồm tài liệu học)

Thông tin liên hệ : Phòng tuyển sinh đào tạo

Địa chỉ : SN 19 Ngõ 1142 Đê La Thành – Ba Đình – Ha Nội

Tel : 04 2321 0000-Mobile : 0904212104

Email: tuyensinh_tm@yahoo.com.vn