Quốc tịch là mối quan hệ pháp lý hai chiều, có tính chất ổn định, bền vững giữa cá nhân với quốc gia nhất định, thể hiện thông qua tổng thể các quyền và nghĩa vụ giữa cá nhân và nhà nước. Theo quy định của pháp luật, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của đương sự. Tuy nhiên, vợ/chồng có thể nhập hoặc thôi quốc tịch Việt Nam để gia nhập quốc tịch nước ngoài của chồng/vợ. Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam được thực hiện như sau: * Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện - Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện hoặc qua bưu điện * Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện- Qua bưu điện- Hồ sơ gồm: + Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam; + Bản khai lý lịch; + Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác theo quy định tại Luật Quốc tịch; + Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; + Giấy tờ xác nhận về việc người đó đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này; + Giấy xác nhận không nợ thuế do Cục thuế nơi người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú cấp; + Đối với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 5 năm thì còn phải nộp giấy của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam. - Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú ở trong nước thì không phải nộp các loại giấy tờ sau:+ Giấy tờ xác nhận về việc người đó đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; + Giấy xác nhận không nợ thuế do Cục thuế nơi người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú cấp; + Giấy của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam (áp dụng đối với người trước đây là công chức, viên chức hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, thôi việc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 05 năm). Theo khoản 1, Điều 29, Luật Quốc tịch: “Người xin thôi quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại”. - Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Tối thiểu 140 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.- Mẫu văn bản hôn nhân gia đình
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂVĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWSSố 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666