chăn điện đệm điện cảm ứng của Nhật. bảo hành 16 tháng. có hẹn giờ.0974024270