Em đang cần tiền nên phải thanh lý gấp 2 em loa thùng ORIOLE

Ai có nhu cầu liên hệ với em qua số điện thoại: 09875675871. ORIOLE HA - 506 SA - Giá 600k

2. ORIOLE HA - 606SA - Giá 800k