Mình cần 1 chiếc tủ lạnh từ 160l trở lên, bạn nào thừa để lại cho mình nhé