hiện đang có 1 em n97 lớn 32gb cần bán
máy chưa sửa chữa gì nguyên bản
hình thức còn khoảng 90%
ai cần liên hệ 01673334123
đ/c 287 trương định-hoàng mai-hà nội
đây là mấy hình của e nó