Giá thay kính Xiaomi Tại Nam Việt Mobile

khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp
Xiaomi 1 : 250 vnd màn hình bộ 550k

Xiaomi 2 : 250 vnd màn hình bộ 600k

Xiaomi 3 : 250 vnd màn hình bộ 600k

Xiaomi 4 : 300 vnd màn hình bộ 550k

Xiaomi 5 : 300 vnd màn hình bộ 700k

Xiaomi 4i/4c : 350 vnd màn hình bộ 600k

Xiaomi ipad 1 : 500 vnd màn hình bộ 900k

Xiaomi ipad 2 : 500 vnd màn hình bộ 1300k

Xiaomi max : 350 vnd màn hình bộ 800k

Xiaomi pro : 350 vnd màn hình bộ 1100k

Xiaomi Mi note kính : 250 vnd màn hình bộ 600k

Xiaomi Redmi 1S : 250 vnd màn hình bộ 550k

Xiaomi Redmi 2 : 250 vnd màn hình bộ 500k

Xiaomi Redmi 3 : 250 vnd màn hình bộ 700k

Xiaomi Redmi Note : 250 vnd màn hình bộ 550k

Xiaomi Redmi Note 2 : 250 vnd màn hình bộ 550k

Xiaomi Note 2 : 250 vnd màn hình bộ 550k

Xiaomi Redmi 2a : 250 vnd màn hình bộ 600k

Xiaomi Redmi Note 3 : 250 vnd màn hình bộ 600k

Xiaomi Redmi Note 4 : 250 vnd màn hình bộ 600k

Xiaomi Redmi Note 4X : 300 vnd màn hình bộ 600k
Thay Pin Xiaomi Giá Sỉ Cho Cửa Hàng
Thay pin Xiaomi 1 : 150 vnd màn hình bộ 600k

Thay pin Xiaomi 2 : 150 vnd màn hình bộ 600k

Thay pin Xiaomi 3 : 150 vnd màn hình bộ 650k

Thay pin Xiaomi 4 : 150 vnd màn hình bộ 700k

Thay pin Xiaomi 5 : 150 vnd màn hình bộ 850k

Thay pin Xiaomi 4i/4c : 150 vnd màn hình bộ 700k

Thay pin Xiaomi ipad 1 : 200 vnd màn hình bộ 900k

Thay pin Xiaomi ipad 2 : 200 vnd màn hình bộ 1300k

Thay pin Xiaomi max : 150 vnd màn hình bộ 800k

Thay pin Xiaomi pro : 150 vnd màn hình bộ 1100k

Thay pin Xiaomi Mi note kính : 150 vnd màn hình bộ 900k

Thay pin Xiaomi Redmi 1S : 150 vnd màn hình bộ 550k

Thay pin Xiaomi Redmi 2 : 150 vnd màn hình bộ 500k

Thay pin Xiaomi Redmi 3 : 150 vnd màn hình bộ 650k

Thay pin Xiaomi Redmi Note : 150 vnd màn hình bộ 550k

Thay pin Xiaomi Redmi Note 2 : 150 vnd màn hình bộ 550k

Thay pin Xiaomi Note 2 : 150 vnd màn hình bộ 550k

Thay pin Xiaomi Redmi 2a : 150 vnd màn hình bộ 600k

Thay pin Xiaomi Redmi Note 3 : 150 vnd màn hình bộ 600k

Thay pin Xiaomi Redmi Note 4 : 150 vnd màn hình bộ 600k

[IMG]file:///C:/Users/MyPC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/MyPC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/MyPC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/MyPC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/MyPC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/MyPC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/MyPC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/MyPC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg[/IMG]
LINH KIỆN NAM VIỆT IPHONE
– Đ/c 1 : 382 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TPHCM
ĐT zalo : 0906.408.738 – Mr. Kiệt
nhân viên bán hàng: 0931.538.168…0937.90.20.99

– Đ/c 2 : 651 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TPHCM
Nam Viet Mobile - Nam Việt Mobile - iPhone giá Sỉ Rẻ HCM
http://linhkiennamviet.vn
http://pingiasi.com/
http://thayepkinhnamviet.com/