Tôi có chiếc Click đỏ đời cuối, chạy 14000km, rất ít sử dụng, xài kỹ. biển số SG 5 số. Giá 21 500 000. dt 01684431205