Do mới mua về tháo ra dùng thử nhưng ông xã mình ko biết sử dụng nên mình thanh lý lại hàng còn mới 99% còn giấy tờ bảo hành đầy đủ. Mình mua stđm 3.400.000 để lại 3.200.000.