Do không sử dụng nữa nên bán tủ đông nasaky đang sử dụng bình thường chưa sửa chữa.Tem mác đang có đủ.Tủ model như trong hình 1 ngăn đông 1 ngăn mát.Tủ 260l