Bán trả góp iphone 4 - iphone 4s

  • 1 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  <p><span style="font-size: large;"><b>Xem gi&aacute; IPAD 2 - IPAD 3 (THE NEW IPAD 2012) trả g&oacute;p tại:</b></span> <span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><b><a href="http://tragoponline.com.vn/" rel="nofollow" target="_blank">tragoponline.com.vn</a></b></span></span></p>
  <p>&nbsp;</p>
  <table>
  <tbody>
  <tr>
  <td width="100%">
  <p><a href="http://tragoponline.com.vn/index.php/hang-hot.html" rel="nofollow" target="_blank"> <span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">GIẢM 500.000 TIỀN MẶT KHI MUA TRẢ G&Oacute;P ONLINE TẠI SAI GON&nbsp; - WORLD - &Aacute;P DỤNG CHO: IPAD 2 - IPAD 3 (THE NEW IPAD 2012)</span></span></a></p>
  <p><span style="font-size: x-large;">Đăng k&yacute; mua trả g&oacute;p ngay tại đ&acirc;y:&nbsp;<span style="color: #ff0000;"> <a href="http://tragoponline.com.vn/index.php?option=com_virtuemart&amp;Itemid=1&amp;c ategory_id=15&amp;flypage=flypage.tpl&amp;lang=vi& amp;page=shop.ask&amp;product_id=38" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"> Đăng K&yacute; Mua trả g&oacute;p</span> </a></span></span></p>
  </td>
  <td align="right" width="100%"></td>
  <td align="right" width="100%"></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <p><span style="font-size: 12pt;"><b>IPAD 2 - IPAD 3 (THE NEW IPAD 2012)&nbsp; </b></span><span style="font-size: 12pt;"><b>16GB - 32Gb - 64GB Quốc Tế (ZA/ZP)- H&Agrave;NG CH&Iacute;NH H&Atilde;NG APPLE - Nguồn gốc: SINGAPORE - HONGKONG.<br /></b></span></p>
  <p><span style="font-size: 12pt;"><b>BẢO H&Agrave;NH: 12 Th&aacute;ng&nbsp; (Tại tất cả c&aacute;c điểm Apple tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới)<br /></b></span></p>
  <p><span style="font-size: 12pt;"><b>GI&Aacute; (FULL VAT)</b>:&nbsp;<span style="color: #ff0000;font-size: 14pt;">&nbsp;</span>&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><b><a href="http://tragoponline.com.vn/" rel="nofollow" target="_blank">tragoponline.com.vn</a></b></span><b> </b></span><span style="font-size: 12pt;">- GIẢM <span style="color: #0000ff;"><b>500.000</b></span> khi đăng k&yacute; mua online trả g&oacute;p tại SAIGON WORLD.</span></p>
  <p><span style="font-size: 12pt;">Bạn chỉ cần đưa trước: <span style="color: #ff0000;"><b>2.000.000 - 3.000.000</b></span> l&agrave; c&oacute; thể sở hữu ngay chiếc <b>IPAD 2 - IPAD 3 (THE NEW IPAD 2012) </b>đời mới nhất của Quả T&aacute;o - Apple.<br /></span></p>
  <p><span style="font-size: 12pt;"><br /></span></p>
  <p><img border="0" src="http://viettelstore.vn/Home/San-pham,May-tinh-bang/Hang-san-xuat,Apple-4/The-New-iPad-32GB-Wifi-4G/ImageView.aspx?PublishedFileID=10195" /></p>
  <p><span style="font-size: 12pt;"><b><span style="text-decoration: underline;">GI&Aacute; TIỀN MẶT</span></b>:<span style="color: #ff0000;font-size: 14pt;">&nbsp;</span></span><b><a href="http://tragoponline.com.vn/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"> <span style="color: #ff0000;">TẠI Đ&Acirc;Y</span></span></span></a></b><a href="http://tragoponline.com.vn/" rel="nofollow" target="_blank"><b>&nbsp;</b></a><b><a href="http://tragoponline.com.vn/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span></span></span></a></b><b><a href="http://tragoponline.com.vn/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"> </span></span> </a></b><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #ff0000;font-size: 14pt;">&nbsp;</span> - <span style="color: #0000ff;"><i>NH&Acirc;N DỊP KHAI TRƯƠNG</i></span> - <span style="text-decoration: underline;"><b>GIẢM NGAY:</b></span> <span style="color: #ff0000;"><b>1.000.000</b></span> </span></p>
  <p><span style="font-size: 12pt;">KHI ĐẶT H&Agrave;NG ONLINE - <span style="text-decoration: underline;"><b>GI&Aacute; CỰC HOT</b></span>: <span style="color: #ff0000;font-size: 14pt;">&nbsp;</span></span><b><a href="http://tragoponline.com.vn/" rel="nofollow" target="_blank"> <span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;">BẢNG GI&Aacute; IPHONE </span></span></a></b><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #ff0000;font-size: 14pt;">&nbsp;</span> (Số lượng 10 đơn h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n)</span></p>
  <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #ff0000;"><b>TRẢ G&Oacute;P IPHONE - IPAD - M&Aacute;Y ẢNH KĨ THUẬT SỐ - THẬT ĐƠN GIẢN:</b></span><br /></span></p>
  <p><span style="font-size: medium;"><b>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n bsp; Thủ tục đơn giản (CMND + Hộ khẩu photo, h&oacute;a đơn điện/nước)</b></span></p>
  <p><span style="font-size: medium;"><b>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n bsp; Duyệt hồ sơ nhanh (30 ph&uacute;t) </b></span></p>
  <p><span style="font-size: medium;">Bạn mơ ước sở hữu một chiếc Ipad 2 - Ipad 3 (The New Ipad 2012) thật đỉnh nhưng bạn vẫn chưa chuẩn bị đủ t&agrave;i ch&iacute;nh. Dịch vụ b&aacute;n trả g&oacute;p l&agrave; một giải ph&aacute;p cho bạn ngay l&uacute;c n&agrave;y. Chỉ cần trả trước 20% gi&aacute; trị sản phẩm bạn sẽ sở hữu ngay ch&agrave;ng smartphone đang l&agrave;m đi&ecirc;n đảo cả thế giới.</span></p>
  <p><span style="color: #ff0000;"><b><span style="font-size: xx-large;">IPAD 3 (THE NEW IPAD 2012)</span></b></span></p>
  <p><span style="color: #ff0000;"><b><span style="font-size: xx-large;"><img border="0" src="http://www4.pcmag.com/media/images/337471-cook-and-ipad-2012.jpg?thumb=y" /></span></b></span></p>
  <p><span style="color: #ff0000;"><b><span style="font-size: xx-large;"><img border="0" src="http://www.computeractive.co.uk/IMG/175/214175/new-apple-ipad-2012-2-580x358.jpg?1331151992" /><img border="0" src="http://www.dcivn.com/sys/uploads/news/2012_03/screen-shot-2012-03-08-at-3.27.28-am.png" /></span></b></span></p>
  <p><span style="color: #ff0000;"><b><span style="font-size: xx-large;"><img border="0" height="343" src="http://www.indifun.com/wp-content/uploads/2012/03/the-new-ipad-2012-500x281.jpg" width="613" /><br /></span></b></span></p>
  <p><span style="color: #ff0000;"><b><span style="font-size: xx-large;">IPAD 2<br /></span></b></span></p>
  <p><span style="color: #ff0000;"><b><span style="font-size: xx-large;"><img border="0" src="http://images.thegioididong.com/Files/2012/02/09/44160/25_91-doanh-nhan-su-dung-iPad-cho-cong-viec.jpg" /><br /></span></b></span></p>
  <p><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: xx-large;"><img border="0" src="http://st2.gsmarena.com/vv/pics/apple/apple-ipad-02.jpg" /></span></span></b></span></p>
  <p><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: xx-large;"><img border="0" src="http://st2.gsmarena.com/vv/pics/apple/apple-ipad-03.jpg" /><br /></span></span></b></span></p>
  <p><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: xx-large;"><br /></span></span></b></span></p>
  <p><img border="0" src="http://st2.gsmarena.com/vv/pics/apple/apple-ipad-01.jpg" /></p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 18pt;color: #ff0000;">LI&Ecirc;N HỆ HOTLINE: <span style="color: #0000ff;">0979 71 68 79</span></span></b></p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff9900;"><b><span style="font-size: 18pt;">ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN </span></b></span></p>
  <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 18pt;color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #ff9900;">Yahoo: vodaiduong07</span></span></span></span></b></p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><b><span style="font-size: 18pt;">website: www.tragoponline.com.vn</span></b></span></p>
  <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><b><span style="font-size: 18pt;">Địa Chỉ: 29B Nguyễn Kiệm - P.3 - G&ograve; Vấp - HCM<br /></span></b></span></p>
  <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 18pt;color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #ff9900;"><br /></span></span></span></span></b></p>
  <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 18pt;color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><br /></span></span></b></p>
  <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 18pt;color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><br /></span></span></b></p>


  iframe: approve:
  • 2 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  upp..................................up........... ....................

  iframe: approve:
  • 2 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  Sony SGP T111 US/S Tablet S

  Giá thị trường 13.350.000 VND
  Giá bao gồm VAT 12.350.000 VND

  FPT BÁO GIÁ MÁY TÍNH BẢNG SONY


  • MÓN HỜI HÔM NAY


  Hỗ trợ tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp :
  0936 376 988 hoặc gửi yêu cầu qua: fpt_fstore

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO