Mình có con Ipod touch Gen 3 8Gb cần bán, máy ít sử dụng nên còn tương đối mới

giá 1tr 4

Liên hệ 0917519970