Cty chúng tôi chuyên Cho thuê, cung cấp dòng sản phẩm Switch Cisco, router cisco, wifi cisco, fortigate trên toàn quốc. để đáp ứng nhu cầu bảo hành, test, nâng cấp…….
Vui lòng LH: 0932 783 869 – sky: khabknet – Email:ngokha@mangbachkhoa.net
Campus LAN Switches - Access
Overview: Campus LAN Switches - Access
· Cisco Catalyst 4500 Series Switches
· Cisco Catalyst 3850 Series Switches
· Cisco Catalyst 3750 Series Switches
· Cisco Catalyst 3650 Series Switches
· Cisco Catalyst 3560 Series Switches
· Cisco Catalyst 2960-L Series Switches
· Cisco Catalyst 2960-Plus Series Switches
· Cisco Catalyst 2960-X Series Switches
Campus LAN Switches - Compact
Overview: Campus LAN Switches - Compact
· Cisco Catalyst 3560-CX Series Switches
· Cisco Catalyst 2960-C Series Switches
· Cisco Catalyst 2960-CX Series Switches
Campus LAN Switches - Core and Distribution
Overview: Campus LAN Switches - Core and Distribution
· Cisco Catalyst 6800 Series Switches
· Cisco Catalyst 6500 Series Switches
· Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System 1440
· Cisco Catalyst 4900 Series Switches
· Cisco Catalyst 4500 Series Switches
· Cisco Catalyst 4500-X Series Switches
· Cisco Nexus 7000 Series Switches
Data Center Switches
Overview: Data Center Switches
· Cisco Nexus 9000 Series Switches
· Cisco Nexus 7000 Series Switches
· Cisco Nexus 6000 Series Switches
· Cisco Nexus 5000 Series Switches
· Cisco Nexus 4000 Series Switches
· Cisco Nexus 3000 Series Switches
· Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenders
· Cisco R Series Racks
· Cisco RP Series Power Distribution Units