Bán 2 cây iPod Gen 5 trắng và xanh nước biển 97-98% 32GB