Sử dụng Keychain Access để tìm mật khẩu WiFi
Nếu bạn quên mật khẩu cho mạng WiFi, bạn có thể sử dụng Keychain Access để tìm ra nó là gì. Mở ứng dụng Keychain Access và sau đó chọn "Hệ thống" để xem tất cả các mật khẩu đã lưu cho mạng Wi-Fi bạn đã kết nối. Chọn một, nhấp vào "Hiển thị mật khẩu", nhập thông tin đăng nhập tài khoản của bạn và thông tin sẽ được hiển thị dưới dạng văn bản thuần túy. Bạn có thể truy cập tất cả các thông tin đăng nhập và mật khẩu đã lưu trong Keychain Access nếu cần.
>> Xem thêm: Macbook giá rẻ cho sinh viên
Hide the Menu Bar
Rất nhiều người có dấu ngoặc của họ ẩn cho không gian màn hình có sẵn hơn khi dock không được sử dụng, và bạn có thể làm điều tương tự với thanh trình đơn ở trên cùng của máy Mac của bạn. Chuyển đến Tùy chọn hệ thống -> Chung rồi chọn "Tự động ẩn và hiển thị thanh trình đơn".
Touch Bar Escape Keyboard Command
Nếu bạn ghét phím thoát phi vật lý trên Apple Touch Bar MacBook Pro, có một lệnh thay thế bàn phím được hỗ trợ bởi hầu hết các ứng dụng. Sử dụng Command + Period thay cho phím thoát để thực hiện những việc như thoát khỏi cửa sổ toàn màn hình.
>> Xem thêm: Macbook Pro 2017
Điều chỉnh Âm lượng Phút và Điều chỉnh Độ sáng
Nếu bạn giữ Option + Shift trong khi bạn sử dụng các phím âm lượng hoặc độ sáng, bạn có thể điều chỉnh độ sáng hoặc âm lượng theo các mức tăng nhỏ hơn.
Nguồn bài viết: https://viettech88.vn/bay-loi-khuyen...an-khong-biet/