Hàng mới, đẹp, zin full box! Không phải loại Tàu! Có để sỉ cho mẹ nào cần!