1/ Bán yến tươi nhà nuôi-200k/hủ
2/Bán phân chim yến 300k/kg (phân chim yến dùng làm phân thì tốt hơn phân dơi; dùng tạo mùi dẫn dụ chim yến về nuôi)
3/ Liên hệ TÂN 01639079172
Email : ngvtan07@gmail.com
https://postimg.org/image/unpln6hqz/