Mình không bán thuốc này nữa hả bạn ? BEST FUCOIDAN 70% 60v