Viên uống nhau thai cừu nhà em ôm nhiều quá. Các mẹ ai có nhu cầu em bỏ rẻ cho ạ