HOA MAI SPA - 1M Núi Thành, Tp Đà Nẵng - 0511.363.1111
Dịch vụ Triệt lông Vĩnh viễn Công nghệ Diode Laser hiện đại nhất

BẢNG GIÁ TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN TẠI SPA HOA MAI

 • Triệt ria mép………………….100.000đ/lần – 900.000đ/trọn gói 10 lần
 • Triệt nách…………………..150.000đ/lần – 1.350.000đ/trọn gói 10 lần
 • Triệt 1/2 tay………………..200.000đ/lần – 1.800.000đ/trọn gói 10 lần
 • Triệt cả tay………………….300.000đ/lần – 2.700.000đ/trọn gói 10 lần
 • Triệt 1/2 chân………………250.000đ/lần – 2.250.000đ/trọn gói 10 lần
 • Triệt cả chân……………….400.000đ/lần – 3.600.000đ/trọn gói 10 lần
 • Triệt vùng ngực…………..150.000đ/lần – 1.350.000đ/trọn gói 10 lần
 • Triệt lông bụng……………200.000đ/lần – 1.800.000đ/trọn gói 10 lần
 • Triệt lông mặt……………..250.000đ/lần – 2.250.000đ/trọn gói 10 lần
 • Triệt vùng lưng……………300.000đ/lần – 2.700.000đ/trọn gói 10 lần
 • Triệt vùng bikini…………..300.000đ/lần – 2.700.000đ/trọn gói 10 lần