Các mẹ, các chị ai biết chô mua cao tiêu độc chỉ em với.
Em bị nóng trong search thấy bảo uống cao tiêu độc chữa nóng trong mà không tìm thấy chỗ bán.
Ai có bài thuốc nào hiệu quả chỉ giúp em với.. URGENT lắm ạ.. em cảm ơn