Cần tìm đối tác phân phối mỹ phẩm Arirang, Mỹ phẩm của Hàn Quốc.
Rất mong muốn được hợp tác với những đối tác lớn.
Thông tin: http://myphamhanquoc.weebly.com/index.html
Quyền Lợi: Chiết khấu cao, hỗ trợ đầy đủ để phát triển thị trường.

Rất mong được hợp tác.
Liên hệ: Trần Mạnh Tùng
Phone: 0908.677.122